Kontakt: elzap@elzap.sk  

LOGO
ELZAP - Ing. 
Stanislav Halán

Elektroateliér - projekty, priemyselná automatizácia
Úvod | Automatizácia | Výroba, montáž a servis | Projekty | Poradenská činnosť | Referencie | Kontakt | Pozrite si... 

Výber realizovaných projektov - galéria

Vitaflora
Automatizácia procesov
balenia a paletizácia


Plnička bigbagov
Plnička Big bagov
1000kg

Filter odsávania
Konštrukcia a
elektrodokumentácia
 filtra odsávania pre
odprášenie plniacich
a nakladacích
technológii
Filter
Realizácia odsávania plnenia automobilových cisterien
Vrecovačka múky
Váženie a vrecovanie múčnych zmesí 10-25kg
Marcelova - paletizačná linka
Montáž technológii balenia a paletizovania sypkých materiálov
Rozvádzač linky
Rozvádzač riadenia
automatizácie balenia múky
Rozvádzač NN
Rozvádzače NN
Matovce - nakládka uhlíka
Montáž plniacej hubice 
s filtrom odsávania na nakládku uhlíka, odprášenie technológie nakládky
ENO - montáž hubice na popolček
Montáž hubice na popolček, pripojenie do riadiaceho systému
Carmeuse-nakládka vápna
Projekt a montáž nakládky vápna, kontinuálne váženie počas nakládky
Rozvádzač filtra
Riadiaci rozvádzač filtra odsávania
Mach Trade
Vrecovacia linka na práškový síran sodný do otvorených PE vriec
Zeocem
Projekt a montáž odsávania sila Klinomix
VUM
Montáž plniacej hubice nakládky antracitu, riadenie nakládky
Automatizácia
Malá domová
 automatizácia - ovládanie vykurovania a prípravy TÚV 
Peletizacia
Technologický projekt a projekt rozloženia
peletizačnej linky v priestore síl
Vrecovacia_linka
Projekt elektroinštalácie a montáž vrecovacej linky


Správca stránky: ELZAP
ELZAP © 2002-2022